Reklama
 
Blog | Petr Pudivítr

Kde pořádat olympijské hry?

V souvislosti se zimní olympiádou v Pekingu vyvstává otázka, proč bylo pořadatelství svěřeno nedemokratickému režimu. Zajímal bych se také o to, proč druhým, a zároveň posledním kandidátem byl Kazachstán.

Slyšíme hořekování nad stále dražším provozem téhle monstrózní akce. A postupně zjišťujeme, že se více a více její konání vzdaluje základním principům olympismu. Jen pro zopakování, jde o „hledání a vytváření životního stylu, který je založen na principu radosti z úsilí, výchovné hodnoty dobrého příkladu a respektování morálních principů.“

Pojďme začít u starší z obou sester, u letní olympiády. Zrovna s místem jejího konání bych neváhal a vrátil bych ho napořád do místa konání prvních moderních letních her, do Athén.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) by mohl napřít snahu do politických jednání a dohodnout, za jakých podmínek by to bylo možné.

Výhody jsou vidět:

  • Hry vrátíme napořád do místa vzniku.
  • Nebudeme řešit finance, potřebné pro stavbu nových her na zelené louce. Samozřejmě finance na rekonstrukce, obnovu, změny sportů či úpravy sportovišť s ohledem na změny pravidel by byly potřeba.
  • Moderní je mluvit o snížení uhlíkové stopy – vidím to s tímto návrhem dobře.
  • Podmínky pro sportovce se nebudou příliš měnit.

Umístění má samozřejmě i své stinné stránky. Co je potřeba překonat?

  • Stěhování her vyrovnávalo rozdílnou „státní“ filosofii jednotlivých pořadatelů. V dlouhém horizontu to tak byl férový přístup.
  • Výhodou pořádání je s tím související propagace režimu, pracovní příležitosti pro místní firmy, obnova či vytvoření sportovních stánků pro místní.
  • Nezanedbatelný je i časový posun přímých přenosů. Je jedno místo napořád divácky přijatelné?

Najdeme jistě mnoho dalších plusů a mínusů mého návrhu. Ale proč to nezkusit?

Sportovci, kteří se budou chtít objevit na místech, kde padaly světové rekordy jejich vzorů. Kulisy, ve kterých je možné si představit antické olympijské hry. Doplňme klidně společenské akce v duchu soutěže trubačů a hlasatelů. Dobrá, to poslední už je trochu přehnané.

Je jasné, že Řecko by nebylo náhle jen středem světového olympijského sportu, ale řešilo by otázky bezpečnosti, financování, v dnešní mluvě i potřeby kompenzací. Nebude to však přesto finančně, a také politicky levnější? Nebude to pro sportovce atraktivnější? Nebude to více v duchu moderního olympismu, ať již ho chápeme přesně či zprostředkovaně?

Znáte-li nějakého člena Českého olympijského výboru, přepošlete mu tento nápad. Ptejme se na mezinárodní úrovni, zda takový nápad už někdy nebyl na stole. Proč byl/bude odmítnut? O kolik více chuti a úsilí by bylo potřeba, aby se dalo takový nápad brát vážně?

Nechci vymýšlet vše. Nemám tak ani potřebu navrhnout místo pro zimní olympijské hry. Je to i záměr, tip mám. Jde spíš o to, že by takové místo mohlo být součástí dohod pro to, aby se svět dohodl nejprve na Athénách.

Tak pro slávu sportu a čest našich týmů!

Reklama