Reklama
 
Blog | Petr Pudivítr

Muži dostávají ve školství víc. Nebo ne?

Před několika dny (nebo je to týden či víc) se v České televizi objevila dvě čísla: mzda učitele v regionálním školství a mzda učitelky v regionálním školství. Už si nepamatuji přesná čísla, ale s využitím stránek Českého statistického úřadu použiju nejnovější čísla za rok 2021 tam uveřejněná:

48 193 > 46 536

První číslo je průměrná měsíční mzda učitele, druhé číslo učitelky. A tedy televize sdělila silné tvrzení, že učitelé berou za stejnou práci více peněz než učitelky. Alespoň takto vypadala veřejnoprávní zpráva.

Nebudeme si nalhávat, že jde o zkreslující, a nebál bych se tvrdit lživá zpráva. A nehodlám řešit otázky rovnoprávnosti pohlaví, odvedené práce, složitosti skladby pracovníků ve školství a svobody ředitelů (a ředitelek) odměňovat, co vše je ve statistice započítáno apod. Budu se snažit zaměřit na jednoduchý fakt: Regionální školství se skládá z mateřských, základních a středních škol. A v různých typech škol je různé zastoupení pohlaví a platí zde jiné tabulkové hodnoty pro výdělky (nižší s nižším typem školy).

Jednoduchým vhledem tak zjistíme, že učitelé v regionálním školství dostávají menší mzdu než učitelky. (Ale i tady samozřejmě neříkám pravdu, pokud budeme řešit pouze průměrnou mzdu.)

Začněme odshora. Vyučující (lepší nebinární označení mě nenapadlo) na středních školách dopadli/y v roce 2021 takto:

48 788 < 49 854

 Muži mají menší průměrnou mzdu než ženy. Meziroční nárůst mezd byl pro muže +7,9 %, pro ženy +8,1 %. I v roce 2020 vedly ženy, i v roce 2019 vedly ženy. Do roku 2018 vedli muži.

Vyučující na základních školách dopadli/y v roce 2021 takto:

47 972 < 49 149

Reklama

Opět „vyhrály“ ženy. I nárůst byl opět meziročně vyšší pro ženy.

Jak je tedy možné, že muži vedou v průměrné mzdě v celém regionálním školství? To hlavní se děje v nejnižším patře, v mateřských školách. Za rok 2021 jsou data tato:

??? , 39 147

Český statistický úřad uvádí pouze informace o učitelkách v mateřských školách. Pokud nějací vyučující muži v tomto typu škol pracují, pak je jejich množství natolik malé, že buď ve statistice nefigurují nebo je všem nastaveno ženské pohlaví. Předpokládám to druhé, protože jsem na takové věci bohužel zvyklý.

A nyní zpět k původnímu tvrzení České televize. Není pravdivé. A dokonce ani jiná čísla nedovolují říci tak silné tvrzení. Navrhuji proto úplně jiné tvrzení: V regionálním školství v ČR je velký nedostatek mužů, což je nejvíce patrné v nejnižších (nejméně placených) typech škol.

Toto je zpráva, kterou by měla řešit svými dotazy na MŠMT Česká televize.